Byla nám udělena záštita hl. města Prahy

Jsme moc rádi, že naše akce dostala celopražský punc. Vít Šimral, radní hlavního města Prahy, převzal záštitu nad akcí Poznej město jinak – Prostě běž! Děkujeme.

záštita hl. města Prahy