Prostě běž! pod záštitou starosty MČ Praha-Troja

Starosta městské části Praha-Troja, Ing. Tomáš Bryknar, se netají svou zálibou v běhu a sportování obecně, proto si velmi vážíme toho, že osobně převzal záštitu nad touto akcí. Děkujeme!