Rychlý kontakt
 eshop@bez.cz

Reklamační řád

Reklamační řád

  1. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující eshopu učinit písemně. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.
  2. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  3. K reklamaci je nutné předložit kopii daň. dokladu zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  4. Reklamované zboží s potřebnými dokumenty zaslat na adresu: Politický obětí 2238, PSČ: 738 01, Frýdek-Místek
  5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.

Základní podmínky reklamace

  • vadou se rozumí změna (vlastností) zboží, jehož příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie, nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení,
  • za vadu NELZE považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu,
  • reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit zboží vyčištěné a hygienicky nezávadné.
  • pokud se tak nestane, mohou být účtovány náklady na vyčištění až 250 Kč.